Korea Drum&Dance ( โชว์กลองเกาหลี โชว์พัดเกาหลี )
  • - โชว์กลองประจำชาติเกาหลี ใช้สำหรับเปิดงานบริษัทเกาหลีได้ หรืออาจจะเป็นการแสดงโดยใช้กลองแบบสะพายตีก็ได้ สามารถเคลื่อนย้ายเดิน troop ก็ได้
  • - ระบำพัดเกาหลี จะมีความสวยงาม อ่อนช้อย โชว์ลีลาท่าทางการรำพัดในรูปแบบของเกาหลี
  • - ชุดสำหรับใส่โชว์และกลองที่ใช้ในการแสดงเป็นของประเทศเกาหลี ที่ทางประเทศเกาหลีใช้แสดงกันจริงๆ   คลิ๊กที่รูป เพื่อดูขนาดใหญ่
© 2014 TIGERDRUMTHAILAND, ALL RIGHTS RESERVED
 
   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เทปปิดกล่อง   ส่งรถมอเตอร์ไซค์   ชั้นวางสินค้า   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×